Til Forsiden
Hersegade 7E - 4000 Roskilde -Tlf. 46 35 12 07  
For tandlæger

For tandlægerKlinikken modtager henvisning af patienter for endodontiske behandlinger.

Behandlingerne varetages af tandlæge Kasper Holm-Busk som gennem flere år har været ansat på Tandlægeskolen København, herunder været tilknyttet Specialkinikken i endodonti.

Årsagen til henvisning kan være:

• Konventionel endodonti (hvis dette ligger uden for henvisende tandlæges interesseområde)

• Svært tilgængelige rodkanaler

• Ortograd endodonti gennem krone eller bro hvor oversigtsforhold er svære

• Oblitererede tænder/kanaler

• Revisionsbehandlinger

• Fjernelse af frakturede instrumenter, stifter og lign. (i koronale halvdel af kanal)

 

 

Alle behandlinger udføres under operationsmikroskop (Zeiss, OPMI Pico) for at lokalisere rodkanalerne og for at sikre det optimale overblik. Dette betyder at selv svært oblitererede tænder i de fleste tilfælde kan mekanisk bearbejdes, skylles med natriumhypochlorit, EDTA-C og Iod, og til sidst rodfyldes med Guttapercha. Der afsluttes med komposit fyldning for at opnå sufficient koronal forsegling.

Efter alle behandlinger fremsendes afsluttende røntgenbillede samt en epikrise, hvori behandlingen kort beskrives, til henvisende tandlæge.

Ved henvisning sendes en e-mail til info@emborg.nu hvori opgaven kort beskrives. Desuden bedes om patientens navn og telefonnr. så vi kan kontakte vedkommende. Vedhæft meget gerne et røntgenbillede da det er nemmere at planlægge forløbet forud for behandlingen.

Priser:

Rodbehandling af for- og hjørnetand: 2500-3000,- kr.

Rodbehandling af præmolar: 3000-4000,- kr.

Rodbehandling af molar, 3-4 kanaler: 4000-5000,- kr.

Forsøg på lokalisering af rodkanal: 1000-1500,- kr.

Lokalbedøvelse: 249,- kr.

 

Powered by ReisbyConsult ApS